Ibufen Junior 200mg 10kaps.

6.42

Opis

Ibufen Junior 200 mg x 10 kaps.

Co to jest lek Ibufen Junior i w jakim celu się go stosuje
Jak działa lekIbufen Junior należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.
W jakim celu stosuje się Ibufen JuniorLek jest przeznaczony do stosowania u dzieci i dorosłych w następujących przypadkach:• Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: − bóle głowy (również migrenowe); − bóle zębów; − bóle mięśniowe, stawowe i kostne; − bóle po urazach; − nerwobóle; − bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie; − bolesne miesiączkowanie; − bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.• Stany gorączkowe różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych). 

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibufen Junior
Kiedy nie stosować leku Ibufen Junior: • jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6); • jeśli pacjent miał w przeszłości objawy alergii w postaci kataru (nieżytu nosa), obrzęku naczynioruchowego, pokrzywki, skurczu oskrzeli lub astmy oskrzelowej po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwbólowych (NLPZ); • jeśli pacjent ma czynną lub przebytą chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, lub nawracające owrzodzenie lub krwawienie z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); • jeśli u pacjenta występowało krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego lub perforacja po zastosowaniu NLPZ; • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca; • nie podawać dzieciom o masie ciała poniżej 20 kg; • jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie; • jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego, takie jak małopłytkowość; • jeśli pacjent ma skazę krwotoczną; • w okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży
Ostrzeżenia i środki ostrożnościPrzed rozpoczęciem stosowania leku Ibufen Junior należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Należy poinformować farmaceutę lub lekarza, jeżeli u pacjenta występuje zakażenie – patrz poniżej, punkt zatytułowany „Zakażenia”.
Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta stwierdzono: • toczeń rumieniowaty lub mieszaną chorobę tkanki łącznej; • objawy reakcji alergicznych po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego; • choroby układu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego-Crohna); • nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenia czynności serca; • zaburzenia czynności nerek; • zaburzenia czynności wątroby; • zaburzenia krzepnięcia krwi; • czynną lub przebytą astmę oskrzelową lub objawy reakcji alergicznych w przeszłości, gdyż po zażyciu leku może wystąpić skurcz oskrzeli; • ospę wietrzną – patrz poniżej, punkt zatytułowany „Zakażenia”.
Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym.
Należy również skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent przyjmuje inne leki, szczególnie leki przeciwzakrzepowe, moczopędne, nasercowe, kortykosteroidy (patrz punkt „Ibufen Junior a inne leki”).
Należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym lekami zwanymi inhibitorami COX-2.
Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, który może być śmiertelny i który niekoniecznie musi być poprzedzony objawami ostrzegawczymi lub może wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. W razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia, należy natychmiast odstawić lek. Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w wieku podeszłym, powinni poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach dotyczących układu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu), zwłaszcza w początkowym okresie leczenia.
U pacjentów w podeszłym wieku ryzyko wystąpienia działań niepożądanych na skutek stosowania ibuprofenu jest większe niż u pacjentów młodszych.
Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna). Ryzyko to może ulec zwiększeniu w przypadku obciążenia fizycznego skutkującego utratą soli i odwodnieniem.Dlatego należy unikać jednoczesnego, długotrwałego stosowania różnych leków przeciwbólowych.
Istnieje ryzyko wystąpienia niewydolności nerek u odwodnionych dzieci i młodzieży.
Przyjmowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się z niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.
Przed zastosowaniem leku Ibufen Junior, pacjent powinien omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą, jeśli: • u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub zablokowania tętnic) lub jeśli pacjent przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini-udar lub przemijający atak niedokrwienny – TIA); • pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali tytoń.
Reakcje skórneNotowano występowanie ciężkich reakcji skórnych związanych ze stosowaniem leku Ibufen Junior. Jeśli pojawią się: jakakolwiek wysypka na skórze, zmiany na błonach śluzowych, pęcherze lub inne objawy uczulenia, należy przerwać przyjmowanie leku Ibufen Junior i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną, ponieważ mogą to być pierwsze objawy bardzo ciężkiej reakcji skórnej. 
ZakażeniaIbufen Junior może ukryć objawy zakażenia, takie jak gorączka i ból. W związku z tym Ibufen Junior może opóźnić zastosowanie odpowiedniego leczenia zakażenia, a w konsekwencji prowadzić do zwiększonego ryzyka powikłań. Zaobserwowano to w przebiegu wywołanego przez bakterie zapalenia płuc i bakteryjnych zakażeń skóry związanych z ospą wietrzną. Jeśli pacjent przyjmuje ten lek podczas występującego zakażenia, a objawy zakażenia utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
Podczas stosowania ibuprofenu notowano pojedyncze przypadki toksycznej amblyopii (osłabienie ostrości wzroku), dlatego wszelkie zaburzenia widzenia należy zgłaszać lekarzowi.
Przyjmowanie leku przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Ibufen Junior a inne lekiNależy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Lek Ibufen Junior może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku Ibufen Junior. Na przykład: – leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu zakrzepów, takie jak aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna); – leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak kaptopryl, leki beta-adrenolityczne, takie jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan); – leki przeciwbólowe; – inne niesteroidowe leki przeciwzapalne; – leki moczopędne; – leki stosowane w depresji (selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI)), lit; – zydowudyna, rytonawir (leki stosowane w leczeniu zakażeń HIV); – metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka lub reumatoidalnego zapalenia stawów); – kortykosteroidy (takie jak prednizolon); – fenytoina (lek przeciwpadaczkowy); – cyklosporyna, takrolimus (leki obniżające reakcje odpornościowe organizmu); – mifepryston (lek stosowany w ginekologii); – antybiotyki z grupy chinolonów (takie jak cyprofloksacyna); – glikozydy nasercowe, w tym digoksyna (leki stosowane w leczeniu chorób serca); – aminoglikozydy (takie jak streptomycyna); – probenecyd, sulfinpyrazon (leki stosowane w leczeniu dny moczanowej); – doustne leki przeciwcukrzycowe (takie jak glimepiryd); – worykonazol, flukonazol (leki przeciwgrzybicze); – cholestyramina (stosowana u osób z dużym stężeniem cholesterolu).
Także niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie lekiem Ibufen JuniorDlatego też przed zastosowaniem leku Ibufen Junior z innymi lekami zawsze należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Ibufen Junior z jedzeniem i piciemLek można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od posiłków.
Ciąża i karmienie piersiąJeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
CiążaNależy unikać stosowania tego leku w ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej. Podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży nie wolno przyjmować leku, ponieważ mogłoby to zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań u matki i u dziecka w okresie okołoporodowym.
Karmienie piersiąIbuprofen w niewielkich ilościach przenika do mleka karmiących matek, jest jednak bardzo mało prawdopodobne, aby wpływał negatywnie na niemowlę karmione piersią.
Wpływ na płodnośćLek należy do grupy leków (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszynLek Ibufen Junior nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, jeśli jest stosowany krótkotrwale i zgodnie z zaleceniami.Ibufen Junior zawiera sorbitol (E 420), maltitol ciekły (E 965) oraz potasLek zawiera 28,8 mg sorbitolu w każdej kapsułce.Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.Lek zawiera 0,27 mmol (10,5 mg) potasu w każdej kapsułce, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość potasu w diecie. 
Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Ibufen Junior – Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każda kapsułka zawiera 200 mg ibuprofenu. – Pozostałe składniki to: makrogol 600, potasu wodorotlenek, woda oczyszczona; osłonka kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły niekrystalizujący, maltitol ciekły, woda oczyszczona.
Jak wygląda lek Ibufen Junior i co zawiera opakowanieLek ma postać jasnożółtych kapsułek żelatynowych wypełnionych lepkim płynem.Opakowania: blister z folii Aluminium/PVC/PVDC zawierający 6 lub 10 kapsułek, w tekturowym pudełku.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialnyZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
WytwórcaZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.Oddział Medana w Sieradzuul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.ul. Bobrowiecka 600-728 Warszawatel. 22 364 61 01
Ibufen Junior. Skład i postać: Każda kapsułka miękka zawiera 200 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sorbitol (E 420), maltitol ciekły (E 965), potas. Każda kapsułka zawiera 28,8 mg sorbitolu, 15 mg maltitolu ciekłego oraz 10,5 mg potasu. Wskazania: Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy (również migrenowe), bóle zębów, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle po urazach, nerwobóle, bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie, bolesne miesiączkowanie, bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego. Stany gorączkowe różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produkt jest przeciwskazany u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości reakcje nadwrażliwości w postaci skurczu oskrzeli, astmy oskrzelowej, nieżytu nosa, obrzęku naczynioruchowego lub pokrzywki. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, lub nawracające owrzodzenie lub krwawienie z przewodu pokarmowego w wywiadzie (dwa lub więcej niezależne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia). Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego lub perforacja w wywiadzie, występujące po zastosowaniu NLPZ.Ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Stosowanie u dzieci o masie ciała poniżej 20 kg. Krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie. Stosowanie u pacjentów ze skazą krwotoczną. Niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego, takie jak trombocytopenia. Ostatni trymestr ciąży. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 2021.01.28.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Poznaj pozostałe produkty

Ibufen Baby 60mg 5 czopków

Ibufen Baby 125mg x 5 czopków

Ibufen 200mg x 5 czop.

Ibufen Aroma na katar x 5 plastrów

Ibufen Forte Dla Dzieci 200mg/5ml Zawiesina O Smak Malinowy 100ml

Ibufen Forte Dla Dzieci 200mg/5ml Zawiesina O Smak Truskawkowy 100ml

Ibufen Forte zawiesina dla dzieci o smaku truskawkowym 40ml

Ibufen Mini Junior 100mg 15kaps.

Producent: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

szampon przeciwłupieżowy head&shoulders, ingrid natsu, krem cerave opinie, jennifer lopez woda perfumowana, montibello szampon opinie, yesha, joanna orzechowy brąz

yyyyy