Canephron N krople doustne płyn100 ml

30.58

Opis

Dla kogo jest lek Canephron?4

Osób zmagających się z zapaleniem pęcherza moczowego

Osób po zabiegach w ramach profilaktyki zapalenia pęcherza

Jak dawkować Canephron?5

2 tabletki 3 razy dziennie

5 ml3 razy dziennie

Czym jest zapalenie pęcherza?Zapalenie pęcherza moczowego to infekcja układu moczowego z reguły wywoływane są przez bakterie jelitowe Escherichia coli. 
Objawy zapalenie pęcherzaObjawy zapalenia dróg moczowych (zapalenia pęcherza) pojawiają się najczęściej nagle i mogą być bardzo uciążliwe. Na infekcje dolnych dróg moczowych najczęściej wskazują ból i zaburzenia w oddawaniu moczu.Ból i pieczenie podczas oddawania moczuCzęste oddawanie niewielkiej ilości moczuUczucie ciągłego parcia na pęcherzSkurcze i bóle w podbrzuszuMętny mocz, często o przykrym zapachuObecność bakterii w moczu (do stwierdzenia, jeśli wykonamy badanie moczu)

Jak możesz zapobiegać infekcjom dróg moczowych?Pij około 2-2,5 l wody na dobęUtrzymaj ciepło w okolicach dróg moczowych: unikaj siadania na zimnym podłożu, zmieniaj szybko mokry strój kąpielowyDbaj o właściwą higienę intymną: myj miejsca intymne ciepłą wodą i używaj płynów o neutralnym pHMyj oraz wycieraj się w kierunku od przodu do tyłu, co zapobiega przemieszczaniu się bakterii z okolicy odbytu w okolicę ujścia cewki moczowejNoś bieliznę z naturalnych włókien, zrezygnuj z noszenia stringów i obcisłych spodniMyj narządy płciowe przed stosunkiem, aby usunąć z nich bakteriePo stosunku skorzystaj z toalety, aby usunąć z nich bakterieStosuj profilaktycznie  środki odkażające drogi moczowe, jeśli zakażenia mają wyraźny związek z aktywnością seksualnąStosuj preparaty pochodzenia naturalnego, które zapobiegają rozwojowi infekcji i wspierają prawidłowe funkcjonowanie błony śluzowej dróg moczowych np. Canephron

Referencje:1. Ivanov et al. An open label, non-controlled, multicentre, interventional trial to investigate the safety and efficacy of Canephron® N the man agement of uncomplicated urinary tract infections (uUTIs), Clinical Phytoscience (2015) 1:7
 2. Brenneis et al. (2012). Spasmolytic activity of Canephron® N on the contractility of isolated urinry bladder. 13th International Congress of Ethnopharmacology, Greaz, Austria, Congress Poster 3. Assesment of Escherichia coli adherence to uroepithelial bladder cells on influence on diuresis after consumption of two different doses Canephron® N Focus Clinical Drug Development GmbH, 20094. Zalecenia Zespołu Ekspertów dotyczące leczenia i profilaktyki zakażeń układu moczowego ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania produktu leczniczego Canephron®; Przegląd Urologiczny nr 03/2019.5. Charakterystyka Produktu Leczniczego Canephron® i Canephron®N. 

1. Co to jest lek Canephron N i w jakim celu się go stosuje
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany wspomagająco i uzupełniająco w leczeniu dolegliwości łagodnych chorób zapalnych dolnych dróg moczowych oraz jako środek zapobiegawczy i wspomagający leczenie pacjentów z kamicą dróg moczowych lub tendencją do odkładania się piasku nerkowego.
Canephron N to tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania. 
Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Canephron N
Kiedy nie przyjmować leku Canephron N:jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną,jeśli pacjent ma uczulenie na inne rośliny z rodziny selerowatych (np. anyż, koper włoski), anetol (składnik olejków eterycznych np. anyżu lub kopru włoskiego),jeśli u pacjenta występują wrzody żołądka,w przypadku obrzęków spowodowanych zaburzeniami serca lub nerek (i/lub) jeśli zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów zostało zalecone przez lekarza.
Ostrzeżenia i środki ostrożnościW przypadku utrzymującej się gorączki, bólu i skurczów w podbrzuszu, obecności krwi w moczu, problemów z oddawaniem moczu lub ostrego zatrzymania moczu, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
Ten lek zawiera 760 mg alkoholu (etanol) w 5 ml roztworu, co stanowi odpowiednik 152 mg/ml (19% V/V). Ilość alkoholu zawarta w 5 ml tego leku odpowiada 19 ml piwa lub 8 ml wina. Ilość alkoholu w tym leku prawdopodobnie nie będzie miała wpływu na dorosłych i młodzież, a jego działanie na dzieci raczej nie będzie zauważalne. Może wywoływać pewne skutki u młodszych dzieci, na przykład powodować uczucie senności. Alkohol zawarty w tym leku może zmieniać działanie innych leków. Zaleca się, aby pacjent poradził się lekarza lub farmaceuty, jeśli przyjmuje inne produkty lecznicze.Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Jeśli pacjent jest uzależniony od alkoholu, powinien poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
DzieciLek nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
Lek Canephron N a inne lekiInterakcje z innymi lekami nie są znane.Alkohol zawarty w tym leku może zmieniać działanie innych leków.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Ciąża i karmienie piersiąZe względu na bezpieczeństwo, należy unikać stosowania leku Canephron N w czasie ciąży.Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Stosowanie leku Canephron N podczas ciąży można rozważyć, jeśli lekarz uzna to za konieczne.Leku Canephron N nie należy stosować w okresie karmienia piersią. 
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszynNie są wymagane specjalne środki ostrożności.Nie przeprowadzono badań oceniających zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

3. Jak przyjmować lek Canephron N
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka to:Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: doustnie, 3 razy na dobę (rano, w południe i wieczorem) po 74 krople, co odpowiada 5 ml w dawce jednorazowej.Podczas stosowania zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.
Canephron N można przyjąć z innymi płynami (np. szklanką wody). Przed użyciem należy wstrząsnąć. Podczas dawkowania butelkę należy trzymać pionowo. 
Czas trwania leczeniaCanephron N może być stosowany przez okres do czterech tygodni (w celu dalszego stosowania, po upływie trzech tygodni, należy skonsultować się z lekarzem).
Terapię lekiem Canephron N można powtórzyć u pacjentów, którzy w przeszłości dobrze tolerowali leczenie.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po około 7 dniach, wówczas dalsze leczenie pacjent powinien skonsultować z lekarzem.
Przed zastosowaniem leku, należy zapoznać się z informacjami podanymi w punkcie Informacje ważne przed przyjęciem leku Canephron N (punkt 2) oraz Możliwe działania niepożądane (punkt 4.)
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Canephron NNie są znane przypadki przedawkowania. W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe.
Należy pamiętać, że lek zawiera 16,0-19,5 % (V/V) etanolu.
Pominięcie przyjęcia leku Canephron NW przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie, należy zastosować ją jak najszybciej. Jednakże, jeśli czas zastosowania następnej dawki jest niedaleki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie przyjmowania leku Canephron NW razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Canephron N może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
Zaburzenia żołądka i jelit: Zaburzenia żołądkowo – jelitowe, np. nudności, wymioty, biegunka występują często (więcej niż u 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów). 
Zaburzenia układu immunologicznego: Reakcje nadwrażliwości i(lub) alergiczne: częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwość i(lub) reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie leku Canephron N.
Zgłaszanie działań niepożądanychJeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychAl. Jerozolimskie 181 C02-222 WarszawaTel.: + 48 22 49 21 301Faks: + 48 22 49 21 309Strona internetowa:https://smz.ezdrowie.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać także podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać lek Canephron N
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.Nie stosować leku Canephron N po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Jak długo mogą być stosowane krople po otwarciu butelkiPo otwarciu butelki okres trwałości wynosi 6 miesięcy.
Dodatkowe informacjePodobnie, jak w przypadku innych leków roślinnych, tak i w kroplach Canephron N może wystąpić niewielki osad lub zmętnienie pojawiające się podczas przechowywania. 
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji, ani domowych pojemników na odpady. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Canephron N, krople doustne, płyn
Substancja czynna:100 ml płynu zawiera wyciąg złożony (1 : 56) z: Centaurium erythraea Rafn s.l., herba (ziele tysiącznika); Levisticum officinale Koch., radix (korzeń lubczyku); Rosmarinus officinalis L., folium (liść rozmarynu) w stosunku (1 : 1 : 1). 
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 59% (V/V).Zawiera 16,0 – 19,5% (V/V) etanolu.
Inne substancje pomocnicze: Lek nie zawiera substancji pomocniczych.
Jak wygląda lek Canephron N i co zawiera opakowaniePłyn koloru żółtobrązowego, dostępny w butelkach ze szkła brunatnego z dozownikiem z polietylenu (LDPE) i zakrętką polipropylenową (PP) umieszczonych w tekturowym pudełku. 
Do opakowania dołączone jest urządzenie dozujące – miarka wykonana z polipropylenu (PP). 
W kartoniku jednostkowym z nadrukiem umieszcza się 1 butelkę wraz z ulotką informacyjną.
Wielkości opakowań:1 butelka po 50 ml,1 butelka po 100 ml.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórcaBIONORICA SEKerschensteinerstrasse 11 – 1592318 NeumarktNiemcy
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:Bionorica Polska Sp. z o.o.ul. Hrubieszowska 6B01-209 WarszawaPolskaTel /Fax +(48) 22 886 46 06e-mail: bionorica@bionorica.pl

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Producent: Bionorica

pampers pants 7, szampon porost włosów, eveline selfie time 02, maseczka na stopy, pampers 7, chusteczki nawilżane pampers sensitive, grow me tender, perfumy david beckham classic, eveline royal volume, loreal paris true match, maszynka dla kobiet, fryzura dla twarzy owalnej, olimp witaminy, l oreal infallible pro matte, suchy szampon do włosów, płatki pod oczy na opuchliznę

yyyyy